By admin

Showing 10 of 11 Results

Finance Act 2079.

Finance Act 2079, an act to execute Finance Proposal of Government Of Nepal for collection, Increasing and reducing taxes. Amendments will be made to existing rules and Procedures. Full Text […]

Budget Speech 2079/80

Finance Minister Mr . Janardhan Sharma ” Prabhakar” presented Budget estimating Incomes and Expenditures for Financial Year 2079/80. Full Text of Budget

SOP for Closure of Vat

Schedule 11 is mandatory for closure of vat or incase of closure of business registered in Vat. Schedule 11 in case of closure of Vat is verified by Tax officer […]

Online सेवामार्फत IRD मा आफ्नो अभिलेख आफै अध्यावधिक गर्ने प्रक्रिया (KYT Form)

अब घरै बसी बसी KYT Form अध्यावधिक गर्नुहोस। तपाइहरुले KYT update नगर्दा सम्म अब बिबरणहरु verify नहुने भएकोले समयमै अध्यावधिक गर्नुहोला। करदाताहरुले एकचोटी अध्यावधिक गरेपछि १ बर्षको लागि यो लागु […]

IRD को कसरी अपडेट कसरि गर्ने प्रकिया सहित

IRD को बेबसाइट यस लिंक बाट खोल्न सकिने छ https://ird.gov.np/ खोलेपछि तल देखियेअनुसारको स्क्रिन देखिनेछ रातो घेरामा देखियेयाको करदाता पोर्टलमा क्लिक गर्नुहोस