IRD Notice

2 Results

Online सेवामार्फत IRD मा आफ्नो अभिलेख आफै अध्यावधिक गर्ने प्रक्रिया (KYT Form)

अब घरै बसी बसी KYT Form अध्यावधिक गर्नुहोस। तपाइहरुले KYT update नगर्दा सम्म अब बिबरणहरु verify नहुने भएकोले समयमै अध्यावधिक गर्नुहोला। करदाताहरुले एकचोटी अध्यावधिक गरेपछि १ बर्षको लागि यो लागु […]