Uncategorized

Showing 10 of 13 Results

Finance Act 2079.

Finance Act 2079, an act to execute Finance Proposal of Government Of Nepal for collection, Increasing and reducing taxes. Amendments will be made to existing rules and Procedures. Full Text […]

Budget Speech 2079/80

Finance Minister Mr . Janardhan Sharma ” Prabhakar” presented Budget estimating Incomes and Expenditures for Financial Year 2079/80. Full Text of Budget

IRD को कसरी अपडेट कसरि गर्ने प्रकिया सहित

IRD को बेबसाइट यस लिंक बाट खोल्न सकिने छ https://ird.gov.np/ खोलेपछि तल देखियेअनुसारको स्क्रिन देखिनेछ रातो घेरामा देखियेयाको करदाता पोर्टलमा क्लिक गर्नुहोस